گزارش وایس از درون زندان مخصوص کهنه سربازان آمریکایی
16 آوریل 2019
آثار و تبعات جنگ تجاری آمریکا با چین بر زندگی کارگران و کشاورزان آمریکایی
16 آوریل 2019
 

گزارش وکس از رفتار پلیس با سیاه پوستان

قدم زدن در خیابان ها وقتی سیاه پوستی

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

برخورد نیروهای پلیس جک سان ویل با کسانی که از قوانین راهنمایی رانندگی مربوط به عابران پیاده تخلف می کنند نمونه ای دیگر از تبعیض نژادی است.
پس از تماشای ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد و پلیسی را نشان می داد که جوان سیاهپوستی را تنها به دلیل عبور از وسط خیابان توقیف کرده بود، گزارشگران ما بن کونارک و تافر سندرزی تصمیم گرفتند بررسی کنند که راه رفتن در خیابان مادامی که سیاهپوست هستی می تواند به چه قیمتی تمام شود. در دومین قسمت از همکاری شبکه ی اینترنتی ووکس و پروپابلیکا، این دو گزارشگر سعی می کنند سردربیاورند که چرا بیشتر تخلفات مربوط به عابران پیاده از جانب افراد فقیر و سیاهپوست گزاش می شود و ما را با کسانی آشنا کنند که در مقابل این جریمه ها کوتاه نیامدند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: