کیفیت زندگی کارگران با حداقل حقوق در آمریکا چگونه است ؟
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
آثار و تبعات جنگ تجاری آمریکا با چین بر زندگی کارگران و کشاورزان آمریکایی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
 

گزارش وکس از رفتار پلیس با سیاه پوستان

قدم زدن در خیابان ها وقتی سیاه پوستی

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

برخورد نیروهای پلیس جک سان ویل با کسانی که از قوانین راهنمایی رانندگی مربوط به عابران پیاده تخلف می کنند نمونه ای دیگر از تبعیض نژادی است.
پس از تماشای ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد و پلیسی را نشان می داد که جوان سیاهپوستی را تنها به دلیل عبور از وسط خیابان توقیف کرده بود، گزارشگران ما بن کونارک و تافر سندرزی تصمیم گرفتند بررسی کنند که راه رفتن در خیابان مادامی که سیاهپوست هستی می تواند به چه قیمتی تمام شود. در دومین قسمت از همکاری شبکه ی اینترنتی ووکس و پروپابلیکا، این دو گزارشگر سعی می کنند سردربیاورند که چرا بیشتر تخلفات مربوط به عابران پیاده از جانب افراد فقیر و سیاهپوست گزاش می شود و ما را با کسانی آشنا کنند که در مقابل این جریمه ها کوتاه نیامدند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: