نظرشهروندان آمریکایی در مورد ایران چقدر مساعد است؟
26 مارس 2019
سیستم مالیات ها در آمریکا به زبان ساده (بخش اول)
27 مارس 2019
 

وعده های ترامپ چه بود؟

صنعت کشاورزی و بحران آب

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

معنای وعده های اقتصادی ترامپ برای رای دهندگان سنترال والی در کالیفرنیا چیست؟
ار هر پنج شغل در این منطقه یک شغل در ارتباط با کشاورزی است، در حالی که این منطقه با کمبود آب مواجه است و بیشتر شهرستان های این منطقه آبی، رای قرمز دادند.
یکی از کشاورزان می گوید «من فکر می کنم همه، از جمله خود من، از انتخاب او تعجب کردیم، اما من به این دلیل به دانلد ترامپ رای دادم که شانس بیشتری برای درست کردن اوضاع داشت.»


 

 
 
آخرین ویدئوها: