وعده های ترامپ چه بود؟ صنعت کشاورزی و بحران آب
26 مارس 2019
شلدون ادلسون کیست و چه تأثیری بر سیاستهای ترامپ در قبال اسرائیل دارد؟
27 مارس 2019
 

بخش اول

سیستم مالیات ها در آمریکا به زبان ساده

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در این ویدیو همه چیز را درباره سیستم مالیاتی آمریکا خواهید آموخت. درباره جزئیات محاسبه مالیات، از کاهش ها گرفته تا معافیت ها، و همینطور نحوه کارکرد سیستم مالیاتی صحبت شده است.


 

 
 
آخرین ویدئوها: