تاریخچه ی سیاه بازی در آمریکا
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
گزارش وایس از درون زندان مخصوص کهنه سربازان آمریکایی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
 

گزارش شبکه KSBW از

شرایط دشوار زندگی کشاورزان آمریکا

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

حدود 90هزار کارگرمزرعه در درۀ سالیناس و درۀ پاهارو زندگی می‌کنند. در خانۀ برخی از این کارگران بیش از 30نفر زیر یک سقف با یکدیگر روزگار می‌گذرانند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: