تاریخچه ی سیاه بازی در آمریکا
16 آوریل 2019
گزارش وایس از درون زندان مخصوص کهنه سربازان آمریکایی
16 آوریل 2019
 

گزارش شبکه KSBW از

شرایط دشوار زندگی کشاورزان آمریکا

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

حدود 90هزار کارگرمزرعه در درۀ سالیناس و درۀ پاهارو زندگی می‌کنند. در خانۀ برخی از این کارگران بیش از 30نفر زیر یک سقف با یکدیگر روزگار می‌گذرانند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: