گزارش شبکه KSBW از شرایط دشوار زندگی کشاورزان آمریکا
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
کیفیت زندگی کارگران با حداقل حقوق در آمریکا چگونه است ؟
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
 

گزارش وایس از درون زندان مخصوص کهنه سربازان آمریکایی

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

سربازان آمریکایی پس از ترک ارتش آمریکا دچار نوعی بیماری روحی و کمبود می شوند که اغلب این پریشانی خاطر منجر به ارتکاب جرم توسط آنها می شود. به همین منظور زندان هایی برای سربازان کهنه کار آمریکایی تهیه شده است که در آن دو هدف دنبال می شود . یک ایجاد فضایی شبیه به ساختار ارتش که سالها در آن قرار داشته اند و دومین هدف فراهم کردن شرایطی برای درمان بیماری روحی که پس از ترک ارتش به دنبالش نرفتند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: