گزارش شبکه KSBW از شرایط دشوار زندگی کشاورزان آمریکا
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
قدم زدن در خیابان ها وقتی سیاه پوستی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
 

گزارش وایس از درون زندان مخصوص کهنه سربازان آمریکایی

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

سربازان آمریکایی پس از ترک ارتش آمریکا دچار نوعی بیماری روحی و کمبود می شوند که اغلب این پریشانی خاطر منجر به ارتکاب جرم توسط آنها می شود. به همین منظور زندان هایی برای سربازان کهنه کار آمریکایی تهیه شده است که در آن دو هدف دنبال می شود . یک ایجاد فضایی شبیه به ساختار ارتش که سالها در آن قرار داشته اند و دومین هدف فراهم کردن شرایطی برای درمان بیماری روحی که پس از ترک ارتش به دنبالش نرفتند.


 

 
 
آخرین ویدئوها:
 

 
 

ارسال نظرات

avatar