preloder
گزارش CNN از جولان هرویین در خیابان های فیلادلفیا
۴ فروردین ۱۳۹۸
گزارش مولر ترامپ را از اتهام تبانی با روسیه تبرئه کرد
۵ فروردین ۱۳۹۸
 

گزارش BBC از تکنیک های سخنرانی سیاست مداران غربی

زبان مخفی سیاست مداران برای دستکاری ذهن مردم

ویدئوهای تحلیلی
 


 

در این ویدئو BBC به بررسی تکنیک های زبان و نحوه بیان مطالب در جهت فریب مردم توسط سیاست مداران آمریکا پرداخته و در این زمینه با یکی از زبان شناسان معروف گفتگو می کند. این متخصص زبان که در زمینه سیاست نیز دست دارد به "BBC" می گوید : "سیاستمداران با استفاده از زبانی رمزی مردم را بازی میدهند تا مردم کاری را انجام دهند که ، در صورتی که از آن کاملا آگاه میبودند ، از نظر اخلاقی انجام آن برایشان آسان نمیبود."


 

 
 
آخرین ویدئوها: