گزارش CNN از جولان هرویین در خیابان های فیلادلفیا
24 مارس 2019
گزارش مولر ترامپ را از اتهام تبانی با روسیه تبرئه کرد
25 مارس 2019
 

گزارش BBC از تکنیک های سخنرانی سیاست مداران غربی

زبان مخفی سیاست مداران برای دستکاری ذهن مردم

ویدئوهای تحلیلی
 


 

در این ویدئو BBC به بررسی تکنیک های زبان و نحوه بیان مطالب در جهت فریب مردم توسط سیاست مداران آمریکا پرداخته و در این زمینه با یکی از زبان شناسان معروف گفتگو می کند.این متخصص زبان که در زمینه سیاست نیز دست دارد به "BBC" می گوید : "سیاستمداران با استفاده از زبانی رمزی مردم را بازی میدهند تا مردم کاری را انجام دهند که ، در صورتی که از آن کاملا آگاه میبودند ، از نظر اخلاقی انجام آن برایشان آسان نمیبود."


 

 
 
آخرین ویدئوها: