فساد سیستماتیک آمریکا خطری برای امنیت ملی کشور است
19 مارس 2019
زبان مخفی سیاست مداران برای دستکاری ذهن مردم
24 مارس 2019
 

گزارش CNN از

جولان هرویین در خیابان های فیلادلفیا

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

رندی کی گزارشگر سی.ان.ان بهمراه یک مامور مبارزه با مواد مخدر در محله های فیلادلفیا گشت می زنند تا دسترسی راحت به هرویین در آمریکا را از نزدیک مشاهده کنند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: