فساد سیستماتیک آمریکا خطری برای امنیت ملی کشور است
۴ فروردین ۱۳۹۸
زبان مخفی سیاست مداران برای دستکاری ذهن مردم
۴ فروردین ۱۳۹۸
 

گزارش CNN از

جولان هرویین در خیابان های فیلادلفیا

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

رندی کی گزارشگر سی.ان.ان بهمراه یک مامور مبارزه با مواد مخدر در محله های فیلادلفیا گشت می زنند تا دسترسی راحت به هرویین در آمریکا را از نزدیک مشاهده کنند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: