اگر هر ایالت را بر حسبِ ارزشِ املاکِ آن مقیاس بندی کنیم نقشه ی آمریکا چه شکلی خواهد شد؟
8 آوریل 2019
چه شده که ترامپ، این انجیل نشناس خداناباور، اکنون نگاه آخرالزمانی به جهان دارد؟
8 آوریل 2019
 

تصمیم حمله اتمی در آمریکا چگونه گرفته می شود؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

اگر رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیرد که یک حمله اتمی انجام شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در این ویدئو مشاهده میکنید که تصمیم گیرندگان حمله اتمی در آمریکا چه کسانی هستند و چه فرآیندی برای اجرای این تصمیم طی می شود


 

 
 
آخرین ویدئوها: