اگر هر ایالت را بر حسبِ ارزشِ املاکِ آن مقیاس بندی کنیم نقشه ی آمریکا چه شکلی خواهد شد؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
چه شده که ترامپ، این انجیل نشناس خداناباور، اکنون نگاه آخرالزمانی به جهان دارد؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
 

تصمیم حمله اتمی در آمریکا چگونه گرفته می شود؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

اگر رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیرد که یک حمله اتمی انجام شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در این ویدئو مشاهده میکنید که تصمیم گیرندگان حمله اتمی در آمریکا چه کسانی هستند و چه فرآیندی برای اجرای این تصمیم طی می شود


 

 
 
آخرین ویدئوها: