قدم زدن در خیابان ها وقتی سیاه پوستی
16 آوریل 2019
مستند رئیس جمهور ترامپ
16 آوریل 2019
 

آثار و تبعات جنگ تجاری آمریکا با چین بر زندگی کارگران و کشاورزان آمریکایی

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

ترامپ در توییت معروف خود گفته بود "پیروزی در جنگ های تجاری خوب و به راحتی بدست می آید" . اما در این ویدئو تماشا می کنید که جنگ تجاری آمریکا و چین چه اثری بر زندگی روزمره مردم آمریکا دارد.


 

 
 
آخرین ویدئوها: