زندگی در آمریکا با حقوق ۷٫۵ دلار در ساعت چگونه میگذرد؟
15 آوریل 2019
گزارش شبکه KSBW از شرایط دشوار زندگی کشاورزان آمریکا
16 آوریل 2019
 

تاریخچه ی سیاه بازی در آمریکا

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

بسیاری از سیاست مداران و هنرمندان آمریکایی سیاه بازی کرده اند. این فعالیت نژادپرستانه اتفاق تازه ای نیست و در تاریخ آمریکا مثال های زیادی از این موارد وجود دارد


 

 
 
آخرین ویدئوها: