preloder
قسمت یازدهم از مجموعه تاریخ آمریکا ؛ جنگ سال ۱۸۱۲
۱۸ فروردین ۱۳۹۸
گزارش NBC از تعقیب و گریز مرگبار در ایالت یوتا
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
 

بحران بدهی دانشجویان در آمریکا

صدای بدهکاران

ویدئوهای تحلیلی
 


 

در این ویدئو به مسئله هزینۀ تحصیل در دانشگاه در آمریکا پرداخته شده است. وام های دانشجویی از مرز یک بیلیون دلار گذشته است و دانشجویان برای تحصیلشان بیشتر از آن چیزی وام گرفته اند که حقوق دریافت می کنند و بازپرداخت وام را برایشان دشوار کرده است. این گزارش هشداری است در این رابطه و فریادی برای این که کسی به دادِ این بحران برسد که در آستانۀ تبدیل به فاجعه ای ملّی است. با بدهی، درس نخوانید.


 

 
 
آخرین ویدئوها: