preloder
قسمت یازدهم از مجموعه تاریخ آمریکا ؛ جنگ سال ۱۸۱۲
۱۸ فروردین ۱۳۹۸
آمریکا، «سپاه» را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
 

بحران بدهی دانشجویان در آمریکا

صدای بدهکاران

ویدئوهای تحلیلی
 


 

هزینۀ تحصیل در دانشگاه در آمریکا سربه فلک می کشد. وام های دانشجویی از مرز یک بیلیون دلار گذشته است و دانشجویان برای تحصیلشان بیشتر از آن چیزی وام گرفته اند که حقوق دریافت می کنند و بازپرداخت وام را برایشان دشوار کرده است. این گزارش هشداری است در این رابطه و فریادی برای این که کسی به دادِ این بحران برسد که در آستانۀ تبدیل به فاجعه ای ملّی است. با بدهی، درس نخوانید.


 

 
 
آخرین ویدئوها: