جدال فرهنگی میان پزشکان و قابله ها در آمریکا
۱۷ فروردین ۱۳۹۸
قسمت یازدهم از مجموعه تاریخ آمریکا ؛ جنگ سال ۱۸۱۲
۱۸ فروردین ۱۳۹۸
 

انواع مالیات در ایالات متحده آمریکا

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در این ویدیو انواع مالیات های مورد استفاده دولت آمریکا برای تامین بودجه فدرال توضیح داده می شود.


 

 
 
آخرین ویدئوها: