preloder
هرآن چیزی که باید در مورد روز مشاغل بدانید
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
مستند قمار بازنشستگی
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
 

برنده جایزه اقتصاد نوبل در وال استریت ژورنال پاسخ می دهد

آیا روند خودکشی ها می تواند نشانه ای از بحران در آمریکا باشد؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

آیا افزایش آمار خودکشی در میان آمریکاییان سفید پوست در چند دهه گذشته نشانه های ظهور بحران در نظام سرمایه داری و دموکراسی آمریکایی ست؟
در این ویدئو برنده جایزه نوبل اقتصاد پروفسور انگس دیتن و همسرش ان کیس استاد دانشگاه پرینستون نیوجرسی تحلیل خود در این مورد را به وال استریت ژورنال ارائه می کنند و نظریه خود را توضیح می دهند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: