هرآن چیزی که باید در مورد روز مشاغل بدانید
9 آوریل 2019
مستند قمار بازنشستگی
9 آوریل 2019
 

برنده جایزه اقتصاد نوبل در وال استریت ژورنال پاسخ می دهد

آیا روند خودکشی ها می تواند نشانه ای از بحران در آمریکا باشد؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

آیا افزایش آمار خودکشی در میان آمریکاییان سفید پوست در چند دهه گذشته نشانه های ظهور بحران در نظام سرمایه داری و دموکراسی آمریکایی ست؟
در این ویدئو برنده جایزه نوبل اقتصاد پروفسور انگس دیتن و همسرش ان کیس استاد دانشگاه پرینستون نیوجرسی تحلیل خود در این مورد را به وال استریت ژورنال ارائه می کنند و نظریه خود را توضیح می دهند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: