آمریکا و هوشِ فرهنگی!: راهنمای کاربردیِ آداب و فرهنگِ آمریکایی
۵ اسفند ۱۳۹۷
دستِ ترامپ رو شد: داستانِ واقعی و پنهانِ دونالد ترامپ-صعودی زیرکانه، سقوطی جانانه
۵ اسفند ۱۳۹۷
قاچاق جنسی انسان

www.usfacts.ir

 

گزارش NBC از پدیده ی قاچاق جنسی در طول برگزاری مسابقه Super Bowl

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

در چندین روز گذشته 40 مورد بازداشت برای تحقیقات پیرو قاچاق جنسی انسان ، در منطقه "جورجیا" وجود داشته است.اجتماع های مردمی بزرگ مانند مسابقات سوپربال برای قاچاقچیان جنسی به منزله ی فرصتی بزرگ میباشد. فعالان حقوق بشر امیدوار هستند تا این رویداد های بزرگ اجتماعی مانند مسابقات ، باعث ایجاد آگاهی بیشتر در مردم درباره ی جرم و جنایت ها شود و زمینه ای فراهم سازد تا به قربانیان این امر کمک شود.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: