preloder
سفر به نیویورک (بخش اول)
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
همسفر شراب (قسمت شانزدهم- اولین روز)
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
 

وعده های ترامپ چه بود؟

کارخانه ها و مسئله اشتغال

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

مشاغل تولیدی در ایری از دهه 1970 به بعد سیر نزولی داشته اند، و این شهرستان – بعد از اینکه دو بار به اوباما رای داد – به ترامپ اعتماد کرده تا آن ها را احیا کند. یکی از صاحبان کسب و کار کوچک می گوید «هرگز چیزی شبیه به او ندیده بودیم و فکر می کنم این مردم را می ترساند، اما فکر می کنم کسانی که به او رای دادند امیدوار بودند.» حال باید دید که آیا ترامپ به وعده های خود عمل کرده است؟


 

 
 
آخرین ویدئوها: