کدام بخش از تاریخ برده داری آمریکا در مدارس تدریس نمی شود؟
۹ اسفند ۱۳۹۷
کوشنر به یمن ترامپ به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کرد
۹ اسفند ۱۳۹۷
 

نتایج تحقیقات نشان دادند

وجود فلزات سنگین و آرسنیک در 45 نوع نوشیدنی موجود در بازار آمریکا

مسائل و فکت های آمریکا
 
 

 

 

گزارش جدیدی که چهارشنبه منتشر شده می گوید برخی آبمیوه های محبوب می توانند حاوی آلاینده های فلزی سنگین مثل سرب، آرسنیک و کادمیوم باشند. گزارش مصرف کنندگان 45 آبمیوه بسته بندی را آزمایش کرده و نتایج حاکی از مقادیر قابل اندازه گیری از این فلزات سنگین در تمام آن ها بود. قرارگیری درازمدت در معرض این فلزات می تواند منجر به خطراتی همچون بیاری های کلیوی یا سرطان شود.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها:
 

 
 

ارسال نظرات

avatar