نمایش تصویر اسلام‌ستیز از عضو کنگره آمریکا جنجال‌ساز شد
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
برنامه کاری ترامپ
برنامه ریزی کاری ترامپ چگونه است؟ ۶۰ درصد از وقت ترامپ صرف امور برنامه ریزی نشده می شود
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
اخبار و رویدادهای جاری

هزاران مورد آزار جنسی پناه‌جویان در مرزهای جنوبی آمریکا

منبع : روزنامه «یو‌اس‌ای تودی»
تاریخ انتشار: 10 اسفند1397
هزاران پناه‌جوی زیر سن قانونی که از مرزهای جنوبی آمریکا وارد خاک این کشور شده‌اند، زمانی که تحت حضانت دولت این کشور بودند مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

به نوشته روزنامه «یو‌اس‌ای تودی»، طبق اسناد وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا که توسط «تد دویچ» نماینده کنگره منتشر شد، در چهار سال گذشته ۴۵۵۶ نفر از افراد زیر سن قانونی گفته‌اند هنگامی که تحت خضانت دفتر اسکان مجدد پناه‌جویان وابسته به این وزارت‌خانه قرار داشتند مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. کسانی که تحت نظر این دفتر قرار می‌گیرند شامل افرادی است که به‌تنهایی از مرز عبور کرده‌ یا آن‌ها را از خانواده‌هایشان جدا کرده‌اند.

داده‌ها نشان می‌دهد بیش‌تر تجاوزها توسط سایر نوجوانان در این کمپها صورت گرفته اما حداقل ۱۷۸ مورد توسط کارکنان و پرسنل انجام شده است. دویچ در کمیته قضایی کنگره گفت: «این اسناد به ما می‌گویند با افراد بالغی مشکل داریم که کارمند وزارت بهداشت و خدمات انسانی هستند و کودکان را آزار جنسی می‌دهند».

«جاناتان وایت» معاون فرزندان و خانواده این وزارت‌خانه که وظیفه مراقبت از پناه‌جویان زیر سن قانونی را در وزارت بهداشت و خدمات انسانی دارد در پاسخ به دویچ با عصبانیت گفت کارکنان دولت در وزارتی که او در آن کار می‌کند هیچ‌گاه با چنین اتهامی مواجه نشده بودند. او گفت: «کارکنان وزارت بهداشت و خدمات انسانی در هیچ‌کدام از آن ادعاها نیستند».

این وزارت‌خانه با بیش از ۱۰۰ پناه‌گاه محلی قرارداد بسته است که سرپناه و مراقبت از افراد تحت حضانت را برعهده دارند.

وایت گفت هر گزارش آزار جنسی را به‌طور کامل بررسی کرده و هر موردی که صحیح تشخیص داده شود به وزارت دادگستری ارجاع می‌شود.

در این جلسه کمیته، سیاست «تحمل صفر» ترامپ به نقد کشیده شده و اعلام شد نباید افراد زیر سن قانونی و کودکانی که به شکل غیرقانونی وارد خاک آمریکا می‌شوند از والدینشان جدا شوند.

«دانا سابراو» قاضی ایالتی نیز از اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا خواست تلاشش برای شناسایی خانواده‌های پناه‌جویی که از فرزندانشان جدا شده‌اند بیشتر کند تا در صورت امکان آن‌ها را دوباره به‌هم برسانند. این قاضی در ماه ژوئن دستور پیوستن ۲۸۰۰ نفر اعضای خانواده‌ها به یکدیگر را داد.

گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد یک‌سال پیش ازاجرای سیاست تحمل صفر، جدا کردن اعضای خانواده‌ها از یکدیگر به‌صورت سازمان یافته‌ای انجام شده است و پس از اجرای این سیاست نیز هزاران مورد جدایی اعضای خانواده‌های پناه‌جویان به این ارقام افزوده شده است.

گزارشی از : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای جاری

هزاران مورد آزار جنسی پناه‌جویان در مرزهای جنوبی آمریکا

منبع : روزنامه «یو‌اس‌ای تودی»
تاریخ انتشار: 10 اسفند1397
هزاران پناه‌جوی زیر سن قانونی که از مرزهای جنوبی آمریکا وارد خاک این کشور شده‌اند، زمانی که تحت حضانت دولت این کشور بودند مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

به نوشته روزنامه «یو‌اس‌ای تودی»، طبق اسناد وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا که توسط «تد دویچ» نماینده کنگره منتشر شد، در چهار سال گذشته ۴۵۵۶ نفر از افراد زیر سن قانونی گفته‌اند هنگامی که تحت خضانت دفتر اسکان مجدد پناه‌جویان وابسته به این وزارت‌خانه قرار داشتند مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. کسانی که تحت نظر این دفتر قرار می‌گیرند شامل افرادی است که به‌تنهایی از مرز عبور کرده‌ یا آن‌ها را از خانواده‌هایشان جدا کرده‌اند.

داده‌ها نشان می‌دهد بیش‌تر تجاوزها توسط سایر نوجوانان در این کمپها صورت گرفته اما حداقل ۱۷۸ مورد توسط کارکنان و پرسنل انجام شده است. دویچ در کمیته قضایی کنگره گفت: «این اسناد به ما می‌گویند با افراد بالغی مشکل داریم که کارمند وزارت بهداشت و خدمات انسانی هستند و کودکان را آزار جنسی می‌دهند».

«جاناتان وایت» معاون فرزندان و خانواده این وزارت‌خانه که وظیفه مراقبت از پناه‌جویان زیر سن قانونی را در وزارت بهداشت و خدمات انسانی دارد در پاسخ به دویچ با عصبانیت گفت کارکنان دولت در وزارتی که او در آن کار می‌کند هیچ‌گاه با چنین اتهامی مواجه نشده بودند. او گفت: «کارکنان وزارت بهداشت و خدمات انسانی در هیچ‌کدام از آن ادعاها نیستند».

این وزارت‌خانه با بیش از ۱۰۰ پناه‌گاه محلی قرارداد بسته است که سرپناه و مراقبت از افراد تحت حضانت را برعهده دارند.

وایت گفت هر گزارش آزار جنسی را به‌طور کامل بررسی کرده و هر موردی که صحیح تشخیص داده شود به وزارت دادگستری ارجاع می‌شود.

در این جلسه کمیته، سیاست «تحمل صفر» ترامپ به نقد کشیده شده و اعلام شد نباید افراد زیر سن قانونی و کودکانی که به شکل غیرقانونی وارد خاک آمریکا می‌شوند از والدینشان جدا شوند.

«دانا سابراو» قاضی ایالتی نیز از اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا خواست تلاشش برای شناسایی خانواده‌های پناه‌جویی که از فرزندانشان جدا شده‌اند بیشتر کند تا در صورت امکان آن‌ها را دوباره به‌هم برسانند. این قاضی در ماه ژوئن دستور پیوستن ۲۸۰۰ نفر اعضای خانواده‌ها به یکدیگر را داد.

گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد یک‌سال پیش ازاجرای سیاست تحمل صفر، جدا کردن اعضای خانواده‌ها از یکدیگر به‌صورت سازمان یافته‌ای انجام شده است و پس از اجرای این سیاست نیز هزاران مورد جدایی اعضای خانواده‌های پناه‌جویان به این ارقام افزوده شده است.

گزارشی از : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط