همسفر شراب (قسمت شانزدهم-اتوبوس هوایی)
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
تشریف بیارید، پذیرایی دانشگاه در خدمت باشیم!
۱۱ اسفند ۱۳۹۷

قتل دختر جوان دانشجو در زمین گلف

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
دفتر دانشجویان بین‌الملل ایمیل فرستاده و خبر از مرگ ناگهانی یک دانشجوی دختر اسپانیانی داده که از قضا ورزشکار هم بوده. نگفتند این همون مورد مرگ مشکوک در زمین گلف بوده یا نه، اما جوری نوشتند که ذهن‌ها به اون سمت میره.

اظهار تاسف کردند و گفتند فردا جلسه‌ای با حضور دانشجویان بین‌المللی برگزار میشه و می‌تونید در مورد این تراژدی و دغدغه‌ها و نگرانی‌هاتون صحبت کنید. مامورین پلیس هم حاضر خواهند بود برای پاسخ دادن به نگرانی‌های امنیتی در شهر و دانشگاه.

تحقیق بیشتر نشون داد که حدس درست بوده. این دختر ۲۲ ساله همون گلف‌بازی بوده که دیروز در زمین گلف به قتل رسیده.

ریچاردز که یک پسر ۲۲ ساله‌ی بی‌خانمان هست به عنوان مظنون اصلی دستگیر شده. نوشتند این پسر سابقه‌ی شرارت و آزار دوست‌دخترهاش و مصرف مواد و سرقت و شکستن شیشه‌ی ماشین با چوب بیس‌بال رو داشته.

یکی از نزدیکان ریچاردز به پلیس گفته وقتی چند روز پیش داشتن در زمین گلف پیاده‌روی می‌کردن ریچاردز بهش گفته دلش میخواد به یک دختر تجاوز کنه و اون رو بکشه! این اتفاق در یک شهر آرام و کوچک امریکا افتاده...

مطالب مرتبط

قتل دختر جوان دانشجو در زمین گلف

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
دفتر دانشجویان بین‌الملل ایمیل فرستاده و خبر از مرگ ناگهانی یک دانشجوی دختر اسپانیانی داده که از قضا ورزشکار هم بوده. نگفتند این همون مورد مرگ مشکوک در زمین گلف بوده یا نه، اما جوری نوشتند که ذهن‌ها به اون سمت میره.

اظهار تاسف کردند و گفتند فردا جلسه‌ای با حضور دانشجویان بین‌المللی برگزار میشه و می‌تونید در مورد این تراژدی و دغدغه‌ها و نگرانی‌هاتون صحبت کنید. مامورین پلیس هم حاضر خواهند بود برای پاسخ دادن به نگرانی‌های امنیتی در شهر و دانشگاه.

تحقیق بیشتر نشون داد که حدس درست بوده. این دختر ۲۲ ساله همون گلف‌بازی بوده که دیروز در زمین گلف به قتل رسیده.

ریچاردز که یک پسر ۲۲ ساله‌ی بی‌خانمان هست به عنوان مظنون اصلی دستگیر شده. نوشتند این پسر سابقه‌ی شرارت و آزار دوست‌دخترهاش و مصرف مواد و سرقت و شکستن شیشه‌ی ماشین با چوب بیس‌بال رو داشته.

یکی از نزدیکان ریچاردز به پلیس گفته وقتی چند روز پیش داشتن در زمین گلف پیاده‌روی می‌کردن ریچاردز بهش گفته دلش میخواد به یک دختر تجاوز کنه و اون رو بکشه! این اتفاق در یک شهر آرام و کوچک امریکا افتاده...

مطالب مرتبطآخرین مطالب