همسفر شراب (قسمت هفدهم )
3 مارس 2019
آغاز رسمی کارزار انتخاباتی برنی سندرز؛ «در برابر طمع‌کاری نظام سرمایه‌داری می‌ایستم»
3 مارس 2019

زیبایی بی‌نهایت سنگ‌ها و همجنس‌بازی از سر ناچاری!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
کلفرنیا دارای معادن بسیاری است که عموماً در عصر gold rush مورد حفاری قرار گرفته‌اند. سنگ‌هایی که به صورت خام از این معدن‌ها بدست می‌آید پس از صیقل دادن بسیار زیبا می‌شوند (عکس پیوست در وسط). یکی از شهرهایی که اکنون به صورت سنتی و موزه مانند نگه داشته شده است Columbia در کلفرنیا است. دیدن این شهر برای پی بردن به تاریخ gold rush و برای دیدن یک نمونه موفق از «شهر موزه» بسیار جالب است.

اخبار مربوط به کشف طلا در سال ۱۸۴۸، حدود ۳۰۰ هزار نفر را از کل امریکا و سایر نقاط جهان به این ایالت کشاند (اکثراً مردان جوان) و تاثیرات عمیقی و دنباله‌داری در این ایالت بر جای گذاشت. مثلاً طی این سال‌ها، جمعیت سن‌فرانسیسکو از زیر ۱۰۰۰ نفر به ۳۶ هزار نفر رسید، کلفرنیا توسعه‌ی سیاسی و زیرساختی پیدا کرد و ۲ سال بعد تبدیل به یک ایالت مستقل شد.

از تاثیرات منفی این هجوم جمعیت می‌توان به بر هم خوردن نسبت زنان و مردان اشاره کرد. تعداد زیاد مردها منجر به ظهور و گسترش پدیده‌ی همجنسبازی (gay) در سن‌فرانسیسکو شد، شهر هزار فرهنگی که همه چیز در آن جریان داشت از جمله وجود روسپی‌های مرد همجنس‌باز، پدیده‌ای که بعدها غیر قانونی شد.

مردان در این شهر نقش‌های زنانه را از سر ناچاری بر عهده گرفتند. بارها و کلاب‌های عملا مختص مردان به راه افتاد (به مرکزیت Barbary Coast و Castro District) که در آن برخی مردها لباس‌های زنانه می‌پوشیدند (cross dressing) چون در آن زمان تعداد زنان شهر بسیار کم بود. عکس پیوست در پایین، نگاره‌ای مربوط به سال ۱۸۴۹ را نشان می‌دهد که مجلس رقص مردان بدون حضور زنان را به تصویر کشیده است.

در مقاله‌ای به قلم یک مدافع همجنس‌بازی می‌خوانیم:

«شهرت سن‌فرانسیسکو بعنوان مرکز گی‌ها به دوران هجوم برای کشف طلا باز می‌گردد. حدود ۷۰۰ زن و ۴۰ هزار مرد (یک زن بازای هر ۵۷ مرد). این مردها باید چکار می‌کردند؟ سکس با جنس موافق تنها راه بود، نه؟ جنگ جهانی دوم هم به نوبه‌ی خود در بر هم خوردن نسبت جمعیت مرد و زن موثر بود. مردانی که از خانه دور شده بودند و دنبال سکس با دیگر مردان بودند (از جمله مهم‌ترین موارد شیوع همجنس‌بازی، درون ارتش امریکا در خلال جنگ جهانی دوم بود. ابتدا ارتش با همجنس‌بازان برخورد سخت می‌کرد اما بعداًً عادی شد). بسیاری (از مردانی که به ناچار سراغ همجنس‌بازی رفتند) تصمیم گرفتند بعد از جنگ در آن منطقه بمانند که این، موجب ریشه دواندن و قدرت‌مند شدنِ جامعه‌ی LGBT در این منطقه شد.»

توجه به این‌گونه رخدادها و مطالعه‌ی تاریخچه‌ی همجنس‌بازی نشان می‌دهد این پدیده حداقل در سن‌فرانسیسکو به عنوان یکی از مهدهای مهم و اصلی آن، از روی ناچاری و به علت بر هم خوردن نسبت جمعیت زن و مرد ایجاد شده، نه از روی یک نیاز و کشش طبیعی. اینکه بعداً تلاش شد با جهت‌دهی به تحقیقات علمی، همجنس‌بازی را به نیازهای طبیعی بشر منتسب کنند شاید برای استفاده‌های تبلیغاتی و اقناع جامعه‌ی غربی جواب دهد اما حقیقت ماجرا را تغییر نخواهد داد...

مطالب مرتبط

زیبایی بی‌نهایت سنگ‌ها و همجنس‌بازی از سر ناچاری!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
کلفرنیا دارای معادن بسیاری است که عموماً در عصر gold rush مورد حفاری قرار گرفته‌اند. سنگ‌هایی که به صورت خام از این معدن‌ها بدست می‌آید پس از صیقل دادن بسیار زیبا می‌شوند (عکس پیوست در وسط). یکی از شهرهایی که اکنون به صورت سنتی و موزه مانند نگه داشته شده است Columbia در کلفرنیا است. دیدن این شهر برای پی بردن به تاریخ gold rush و برای دیدن یک نمونه موفق از «شهر موزه» بسیار جالب است.

اخبار مربوط به کشف طلا در سال ۱۸۴۸، حدود ۳۰۰ هزار نفر را از کل امریکا و سایر نقاط جهان به این ایالت کشاند (اکثراً مردان جوان) و تاثیرات عمیقی و دنباله‌داری در این ایالت بر جای گذاشت. مثلاً طی این سال‌ها، جمعیت سن‌فرانسیسکو از زیر ۱۰۰۰ نفر به ۳۶ هزار نفر رسید، کلفرنیا توسعه‌ی سیاسی و زیرساختی پیدا کرد و ۲ سال بعد تبدیل به یک ایالت مستقل شد.

از تاثیرات منفی این هجوم جمعیت می‌توان به بر هم خوردن نسبت زنان و مردان اشاره کرد. تعداد زیاد مردها منجر به ظهور و گسترش پدیده‌ی همجنسبازی (gay) در سن‌فرانسیسکو شد، شهر هزار فرهنگی که همه چیز در آن جریان داشت از جمله وجود روسپی‌های مرد همجنس‌باز، پدیده‌ای که بعدها غیر قانونی شد.

مردان در این شهر نقش‌های زنانه را از سر ناچاری بر عهده گرفتند. بارها و کلاب‌های عملا مختص مردان به راه افتاد (به مرکزیت Barbary Coast و Castro District) که در آن برخی مردها لباس‌های زنانه می‌پوشیدند (cross dressing) چون در آن زمان تعداد زنان شهر بسیار کم بود. عکس پیوست در پایین، نگاره‌ای مربوط به سال ۱۸۴۹ را نشان می‌دهد که مجلس رقص مردان بدون حضور زنان را به تصویر کشیده است.

در مقاله‌ای به قلم یک مدافع همجنس‌بازی می‌خوانیم:

«شهرت سن‌فرانسیسکو بعنوان مرکز گی‌ها به دوران هجوم برای کشف طلا باز می‌گردد. حدود ۷۰۰ زن و ۴۰ هزار مرد (یک زن بازای هر ۵۷ مرد). این مردها باید چکار می‌کردند؟ سکس با جنس موافق تنها راه بود، نه؟ جنگ جهانی دوم هم به نوبه‌ی خود در بر هم خوردن نسبت جمعیت مرد و زن موثر بود. مردانی که از خانه دور شده بودند و دنبال سکس با دیگر مردان بودند (از جمله مهم‌ترین موارد شیوع همجنس‌بازی، درون ارتش امریکا در خلال جنگ جهانی دوم بود. ابتدا ارتش با همجنس‌بازان برخورد سخت می‌کرد اما بعداًً عادی شد). بسیاری (از مردانی که به ناچار سراغ همجنس‌بازی رفتند) تصمیم گرفتند بعد از جنگ در آن منطقه بمانند که این، موجب ریشه دواندن و قدرت‌مند شدنِ جامعه‌ی LGBT در این منطقه شد.»

توجه به این‌گونه رخدادها و مطالعه‌ی تاریخچه‌ی همجنس‌بازی نشان می‌دهد این پدیده حداقل در سن‌فرانسیسکو به عنوان یکی از مهدهای مهم و اصلی آن، از روی ناچاری و به علت بر هم خوردن نسبت جمعیت زن و مرد ایجاد شده، نه از روی یک نیاز و کشش طبیعی. اینکه بعداً تلاش شد با جهت‌دهی به تحقیقات علمی، همجنس‌بازی را به نیازهای طبیعی بشر منتسب کنند شاید برای استفاده‌های تبلیغاتی و اقناع جامعه‌ی غربی جواب دهد اما حقیقت ماجرا را تغییر نخواهد داد...

مطالب مرتبطآخرین مطالب