گزارش nbc از نارضایتی مردم آمریکا از تغییر در قوانین مالیاتی
۶ اسفند ۱۳۹۷
بازداشت دانش آموز
بازداشت دانش آموز ۱۶ ساله با توسل به شوکر برقی به جرم همراه داشتن موبایل!
۶ اسفند ۱۳۹۷
 

بعد از کسر مالیات ، از 75 هزار دلار درآمد سالیانه چه مقدار باقی می ماند؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

در ایالت های مختلف آمریکا، 75هزاردلار درآمد سالیانه پس از کسر مالیات ارزش متفاوتی دارد.
در این ویدئو میزان درآمد خالص سالیانه در 11 شهر بزرگ آمریکا بعد از کسر مالیات ها مقایسه می شود.

درآمد خالص سالیانه پس از کسر مالیات ها در این 11 شهر به شرح زیر می باشد :

- نیویورک : 49,896 دلار
- واشنگتن : 51,696 دلار
- لس آنجلس : 51,960 دلار
- سانفرانسیسکو : 51,960 دلار
- بوستون : 52,824 دلار
- دِنوِر : 53,184 دلار
- شیکاگو : 53,592 دلار
- سیاتل : 56,328 دلار
- ناشویل : 56,328 دلار
- میامی : 56,328 دلار
- دالاس : 56,328 دلار

 
 
آخرین ویدئوها: