ترامپ اروپا را به «تبعات شدید اقتصادی» تهدید کرد
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
در مدارس آمریکا چه می‌گذرد
۲۳ اسفند ۱۳۹۷

مجله تایم

آمریکا از لیست 20 کشور برتر شاخص فساد جهانی خارج شد

مسائل و فکت های آمریکا
 

 

 

ایالات متحده در فهرست شاخص جهانی فساد سقوط کرد و از لیست 20 کشور برتر خارج شد. این اتفاق از سال 2011 بی سابقه بوده است.


 

 
 
 
آخرین ویدئوها: