خاطره‌ی امسال از یلدا در غربت
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
قصه‌ی من و کریستوفر کوچک(بخش دوم)
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
يكی از عادات خوب فرهنگی ما تعارف زدن به بزرگترهاست، مخصوصا دم در (موقع ورود به اتاق،‌ ساختمان،‌ ...)

تو فرهنگ آمریکایی این مورد تقریبا جایگاهی نداره (البته گاهی به خانم ها تعارف میزنن). اما استاد از دانشجو و کلا بزرگتر از کوچکتر توقع نداره بهش تعارف بزنن!

چند بار به استادای دانشگاه یا بزرگترها تعارف زدم، خیلی تعجب کردن. مثلا دیروز دم آسانسور، یه استاد با موهای کاملا سفید کنارم بود. گفتم: اول شما. لبخند بيخيالی زد و گفت: جفت مون قراره یه جا بریم. فرقی داره کی اول بره؟

مطالب مرتبط

يكی از عادات خوب فرهنگی ما تعارف زدن به بزرگترهاست، مخصوصا دم در (موقع ورود به اتاق،‌ ساختمان،‌ ...)

تو فرهنگ آمریکایی این مورد تقریبا جایگاهی نداره (البته گاهی به خانم ها تعارف میزنن). اما استاد از دانشجو و کلا بزرگتر از کوچکتر توقع نداره بهش تعارف بزنن!

چند بار به استادای دانشگاه یا بزرگترها تعارف زدم، خیلی تعجب کردن. مثلا دیروز دم آسانسور، یه استاد با موهای کاملا سفید کنارم بود. گفتم: اول شما. لبخند بيخيالی زد و گفت: جفت مون قراره یه جا بریم. فرقی داره کی اول بره؟

مطالب مرتبطآخرین مطالب