preloder
شرکت‌های آمریکایی بیش از پیش ربات را جایگزین نیروی انسانی می‌کنند
۹ اسفند ۱۳۹۷
وجود فلزات سنگین و ارسنیک در ۴۵ نوع نوشیدنی موجود در بازار آمریکا
۹ اسفند ۱۳۹۷
 

کدام بخش از تاریخ برده داری آمریکا در مدارس آمریکا تدریس نمی شود؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

برده داری دلیل شروع جنگ داخلی آمریکا بود. با این حال برخی دانش آموزان تازه امروز در حال آموختن این مساله هستند.
تا حدی به این خاطر که بعد از پایان جنگ، برخی از جنوبی های سفیدپوست شروع به راه اندازی موسساتی مختص ترویج کتاب های درسی کردند که به کودکان می آموخت جنگ به خاطر برده داری نبود بلکه به خاطر «حقوق ایالت ها» بود.
این روایت های نادرست همچنان در نحوه آموزش کودکان درباره تاریخ جنگ مدنی تاثیر می گذارد. پس چرا حقیقت آموخته نمی شود؟


 

 
 
آخرین ویدئوها: