preloder
اتحادیه اروپا: آمریکائی‌ها از سال ۲۰۲۱ دیگر نمی‌توانند بدون روادید به اروپا سفر کنند
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
سناتور آمریکایی: وضع اقتصاد آمریکا افتضاح است
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
 

قسمت دهم مجموعه تاریخ آمریکا

توماس جفرسون

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 
 

 

 

در این قسمت جان گرین به شما در مورد توماس جفرسون؛ یکی از پدران بنیان گزار آمریکا و سومین رئیس جمهور این کشور توضیح می دهد.
جفرسون شخصیت بحث برانگیزی در تاریخ آمریکا محسوب می شود، عمدتا به این دلیل که مثل تقریبا همه ی انسان های دیگر تضادهای شخصیتی بسیار زیادی داشته است.
جفرسون کسی بود که برده داری می کرد در حالی که نمی دانست این کار را با میل شخصی انجام می دهد یا نه. او از وجود یک دولت کوچک حمایت می کرد اما بیشتر از روسای جمهور پیش از خود قدرت فدرال را افزایش داد.
همچنین از وجود کشاورزهای مستقل ایده آل سازی و از پدیده ی تولید در داخل کشور منفی سازی می کرد، اما سیاست هایش را به نحوی به کار گرفت که باعث گسترش تولید داخلی آمریکا شد.
وقتی از استاندارد مثبت و منفی شرح زندگی توماس جفرسون فاصله بگیریم متوجه پارادوکس های زیادی می شویم. جان به بررسی انتخابات ریاست جمهوری جفرسون و سیاست هایش می پردازد و اتفاقات مهمی که در زمان ریاست جمهوری وی افتاد را مرور می کند.
علاوه بر اینها ناپلئون می افتد وسط داستان تا لوئیزیانا را بفروشد، جان مارشال دیوان عالی را تثبیت می کند و جان آدامز هم به یک مستبد کوچک تبدیل می شود.


 

 
 
آخرین ویدئوها: