بیش از ۲۳ قربانی در طوفان و گردباد جنوب شرقی آمریکا
4 مارس 2019
قانونگذاران آمریکایی تحقیقات گسترده‌ای را درباره تخلفات و فساد ترامپ آغاز کردند
4 مارس 2019
اخبار و رویدادهای جاری

ان بی سی: ترامپ در انتخابات 2020، راه سخت و دشواری در پیش دارد

منبع : nbc
تاریخ انتشار: 13 اسفند1397
شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» در گزارشی درباره نظرسنجی مشترک این شبکه با «مرکز نظرسنجی وال استریت ژورنال» درباره انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری و وضعیت کنونی ترامپ نوشت: «در فاصله یک سال و نیم تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ با موانع قدرتمندی در انتخاب مجدد خودش مواجه است».

طبق این نظرسنجی، در مجموع از هر ۱۰ آمریکایی، فقط ۴ نفر گفتند که آنها در انتخابات سال آینده به ترامپ رای خواهند داد و ۵۸ درصد گفتند که از نظر آنها او درباره تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا صادق نبوده است.

در این نظرسنجی، حدود ۹۰ درصد از جمهوری‌خواهان اعلام کردند که از ریاست جمهوری و عملکرد ترامپ او رضایت دارند و اکثر آمریکایی‌ها هم از این موضوع اطمینان دارند که اقتصاد کشور آنها در سال آینده دچار رکود نخواهد شد.

«بیل مک اینتورف» یکی از ناظران نظرسنجی و جمهوری‌خواه آمریکایی به ان‌بی‌سی نیوز گفت: «مادامی که ارقام اقتصادی این چنین باشند (شرایط اقتصادی خوب باشد)، این موضوع رئیس‌جمهور بر سر قدرت را در انتخابات باقی خواهد گذاشت».

این نظرسنجی از ۲۴ فوریه تا ۲۷ فوریه انجام شده است. طبق این نظرسنجی ۴۶ درصد از عملکرد ترامپ در ریاست جمهوری اش رضایت دارند.

بیشترین حمایت از ترامپ به شرح ذیل است: جمهوری‌خواهان(۸۸ درصد) ، ساکنان حومه شهرها (۶۰ درصد)، سفیدپوستان فاقد مدارک دانشگاهی(۶۰ درصد)، مردان(۵۴ درصد) و سفیدپوستان(۵۴ درصد).

بیشترین مخالفت با ترامپ در این نظرسنجی بدین شرح است: سیاه پوستان (۸۸ درصد)، لاتین‌تبارها (۶۴ درصد)، زنان (۶۱ درصد)، افراد ۱۸ تا ۳۴ سال (۵۷ درصد)، سفیدپوستان دارای مدارک دانشگاهی(۵۵ درصد) و *مستقل‌ها (۵۱ درصد).

*افراد مستقل، افرادی هستند که به احزاب جمهوریخواه و دموکرات متعلق نیستند.

طبق این نظرسنجی، ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها اعلام کردند که آنها «قطعا» یا «احتمالا» به ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ رای می‌دهند و ۴۸ درصد هم گفتند که «قطعا» یا «احتمالا» به یک نامزد دموکرات رای می‌دهند.

در موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ و ادعای تبانی کارزار انتخاباتی ترامپ با روس‌ها، نظرسنجی حاکی اطلاعات قابل توجهی است.

تنها ۳۷ درصد از همه آمریکایی‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از نظر آنها، ترامپ درباره تحقیقات در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ صادق بوده و ۵۸ درصد گفتند که از نظر آنها او صادق نبوده است.

درباره موضوع جنجالی دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در این نظرسنجی اختلاف نظر بسیاری وجود دارد.

۷۵ درصد از جمهوری‌خواهان شرکت‌کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از نظر آنها ترامپ درباره موضوع روسیه صادق بوده اما ۲۷ درصد مستقل‌ها و تنها ۶ درصد دموکرات‌ها به صداقت ترامپ درباره دخالت روسیه در انتخابات باور دارند.

گزارشی از : خبرگزاری فارس
اخبار و رویدادهای جاری

ان بی سی: ترامپ در انتخابات 2020، راه سخت و دشواری در پیش دارد

منبع : nbc
تاریخ انتشار: 13 اسفند1397
شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» در گزارشی درباره نظرسنجی مشترک این شبکه با «مرکز نظرسنجی وال استریت ژورنال» درباره انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری و وضعیت کنونی ترامپ نوشت: «در فاصله یک سال و نیم تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ با موانع قدرتمندی در انتخاب مجدد خودش مواجه است».

طبق این نظرسنجی، در مجموع از هر ۱۰ آمریکایی، فقط ۴ نفر گفتند که آنها در انتخابات سال آینده به ترامپ رای خواهند داد و ۵۸ درصد گفتند که از نظر آنها او درباره تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا صادق نبوده است.

در این نظرسنجی، حدود ۹۰ درصد از جمهوری‌خواهان اعلام کردند که از ریاست جمهوری و عملکرد ترامپ او رضایت دارند و اکثر آمریکایی‌ها هم از این موضوع اطمینان دارند که اقتصاد کشور آنها در سال آینده دچار رکود نخواهد شد.

«بیل مک اینتورف» یکی از ناظران نظرسنجی و جمهوری‌خواه آمریکایی به ان‌بی‌سی نیوز گفت: «مادامی که ارقام اقتصادی این چنین باشند (شرایط اقتصادی خوب باشد)، این موضوع رئیس‌جمهور بر سر قدرت را در انتخابات باقی خواهد گذاشت».

این نظرسنجی از ۲۴ فوریه تا ۲۷ فوریه انجام شده است. طبق این نظرسنجی ۴۶ درصد از عملکرد ترامپ در ریاست جمهوری اش رضایت دارند.

بیشترین حمایت از ترامپ به شرح ذیل است: جمهوری‌خواهان(۸۸ درصد) ، ساکنان حومه شهرها (۶۰ درصد)، سفیدپوستان فاقد مدارک دانشگاهی(۶۰ درصد)، مردان(۵۴ درصد) و سفیدپوستان(۵۴ درصد).

بیشترین مخالفت با ترامپ در این نظرسنجی بدین شرح است: سیاه پوستان (۸۸ درصد)، لاتین‌تبارها (۶۴ درصد)، زنان (۶۱ درصد)، افراد ۱۸ تا ۳۴ سال (۵۷ درصد)، سفیدپوستان دارای مدارک دانشگاهی(۵۵ درصد) و *مستقل‌ها (۵۱ درصد).

*افراد مستقل، افرادی هستند که به احزاب جمهوریخواه و دموکرات متعلق نیستند.

طبق این نظرسنجی، ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها اعلام کردند که آنها «قطعا» یا «احتمالا» به ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ رای می‌دهند و ۴۸ درصد هم گفتند که «قطعا» یا «احتمالا» به یک نامزد دموکرات رای می‌دهند.

در موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ و ادعای تبانی کارزار انتخاباتی ترامپ با روس‌ها، نظرسنجی حاکی اطلاعات قابل توجهی است.

تنها ۳۷ درصد از همه آمریکایی‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از نظر آنها، ترامپ درباره تحقیقات در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ صادق بوده و ۵۸ درصد گفتند که از نظر آنها او صادق نبوده است.

درباره موضوع جنجالی دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در این نظرسنجی اختلاف نظر بسیاری وجود دارد.

۷۵ درصد از جمهوری‌خواهان شرکت‌کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از نظر آنها ترامپ درباره موضوع روسیه صادق بوده اما ۲۷ درصد مستقل‌ها و تنها ۶ درصد دموکرات‌ها به صداقت ترامپ درباره دخالت روسیه در انتخابات باور دارند.

گزارشی از : خبرگزاری فارس