گره سیاست آمریکا کجاست؟: کسانی درواقع بر آمریکا حکومت می کنند که از طریقِ انتخابات روی کار نمی آیند، و تصوراتِ غلطی از مردمِ آمریکا دارند
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
آمریکای ابله: چگونه در مهدِ آزادی حماقت به فضیلت تبدیل می شود؟
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

افزایش نرخ خودکشی کارگران آمریکایی

مسائل و فکت های آمریکا
 

 

 

بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها، نرخ خودکشی از سال 2000 تا کنون بیش از 30 درصد افزایش داشته تحقیقات نشون میده بالاترین نرخ خودکشی در بین مردان در شغل های ساخت و ساز و استخراج مثل معدنه و برای زنان در حوزه های هنر، طراحی، ورزش و رسانه است


 

 
 
 
آخرین ویدئوها:
 

 
 

ارسال نظرات

avatar