بوی تند ادرار بی‌خانمان‌ها در حوالی میدان برابری و اتحاد
۵ اسفند ۱۳۹۷
سرمای قطبی آمریکا را فرا گرفت
۵ اسفند ۱۳۹۷

استرس های بدو ورود به آمریکا (بخش دوم)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
⁣ملاقات با استاد راهنما
همیشه نگران بودم که اولین ملاقات با استاد راهنما چه باید بگم، هیچ تصوری نداشتم. یک روز بعد از رسیدن به آمریکا باهاش قرار گذاشتم.

بعد از احوال پرسی خیلی معمولی و خشک، با تعجب گفت: چرا اینقدر تو گرفتن I20 و ویزا مشکل داشتی. همه دانشجوهای ایرانی این مشکلات رو دارن؟ پروسه اپلای و ویزا برای دانشجوهای ایرانی رو براش توضیح دادم. سری تکون داد و گفت: یادم باشه سالهای بعد این نکات رو لحاظ کنم. ازون موقع دیگه دانشجوی ایرانی نگرفته! نمیدونم تقصیر منه یا نه؟

بعد از اون ملاقات یه کارگاه آموزشی شروع شد برای دانشجوهای TA و RA (فقط غیر آمریکایی ها). هدف آشنایی با وظایف دوره دانشجویی و سنجش توانایی مکالمه به زبان انگلیسی بود.

تو کارگاه دوتا ارایه انگلیسی داشتیم. دانشجوهای لیسانس آمریکایی باید در مورد ما نظر میدادن. اینکه چقدر از ارایه رو فهمیدن و مشکلات مکالمه ما چی بوده. بعضی هاشون خیلی ایراد میگرفتن. در کل دانشجوهای ایرانی مشکلی زیادی نداشتن، اما چندتا از چینی ها پیش نیاز زبان انگلیسی خوردن. برام سوال بود اینا چه جوری نمره تافل ⁣۱۰۵ گرفتن!

خلاصه این کارگاه و دوتا ارایه باعث شد استرس های مکالمه جلوی خارجی ها و البته استاد خیلی کم بشه.

مطالب مرتبط

استرس های بدو ورود به آمریکا (بخش دوم)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
⁣ملاقات با استاد راهنما
همیشه نگران بودم که اولین ملاقات با استاد راهنما چه باید بگم، هیچ تصوری نداشتم. یک روز بعد از رسیدن به آمریکا باهاش قرار گذاشتم.

بعد از احوال پرسی خیلی معمولی و خشک، با تعجب گفت: چرا اینقدر تو گرفتن I20 و ویزا مشکل داشتی. همه دانشجوهای ایرانی این مشکلات رو دارن؟ پروسه اپلای و ویزا برای دانشجوهای ایرانی رو براش توضیح دادم. سری تکون داد و گفت: یادم باشه سالهای بعد این نکات رو لحاظ کنم. ازون موقع دیگه دانشجوی ایرانی نگرفته! نمیدونم تقصیر منه یا نه؟

بعد از اون ملاقات یه کارگاه آموزشی شروع شد برای دانشجوهای TA و RA (فقط غیر آمریکایی ها). هدف آشنایی با وظایف دوره دانشجویی و سنجش توانایی مکالمه به زبان انگلیسی بود.

تو کارگاه دوتا ارایه انگلیسی داشتیم. دانشجوهای لیسانس آمریکایی باید در مورد ما نظر میدادن. اینکه چقدر از ارایه رو فهمیدن و مشکلات مکالمه ما چی بوده. بعضی هاشون خیلی ایراد میگرفتن. در کل دانشجوهای ایرانی مشکلی زیادی نداشتن، اما چندتا از چینی ها پیش نیاز زبان انگلیسی خوردن. برام سوال بود اینا چه جوری نمره تافل ⁣۱۰۵ گرفتن!

خلاصه این کارگاه و دوتا ارایه باعث شد استرس های مکالمه جلوی خارجی ها و البته استاد خیلی کم بشه.

مطالب مرتبطآخرین مطالب