انتشار اسامی ۲۶۸ کشیش متهم به آزار جنسی کودکان
2 مارس 2019
گزارش CBS از آزارجنسی در انجمن های برادری دانشگاه Yale
2 مارس 2019

نتایج گزارش پنتاگون نشان می دهد :

افزایش 50 درصدی اذیت و آزارجنسی در آکادمی های آموزشی ارتش آمریکا

مسائل و فکت های آمریکا
 

 

 

بر اساس گزارش جدید پنتاگون، آزار و اذیت جنسی در سه آکادمی نظامی معتبر آمریکا در سال تحصیلی گذشته 50 درصد افزایش داشته است. قریب به 747 دانش آموز سالهای اول و دوم نیروی هوایی و نیروی دریایی در یک سرشماری بدون نام اظهار کرده اند که در سال تحصیلی گذشته مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. رقمی که سه سال قبل 507 نفر بود.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: