انتشار اسامی ۲۶۸ کشیش متهم به آزار جنسی کودکان
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
گزارش CBS از آزارجنسی در انجمن های برادری دانشگاه Yale
۱۱ اسفند ۱۳۹۷

نتایج گزارش پنتاگون نشان می دهد :

افزایش 50 درصدی اذیت و آزارجنسی در آکادمی های آموزشی ارتش آمریکا

مسائل و فکت های آمریکا
 

 

 

بر اساس گزارش جدید پنتاگون، آزار و اذیت جنسی در سه آکادمی نظامی معتبر آمریکا در سال تحصیلی گذشته 50 درصد افزایش داشته است. قریب به 747 دانش آموز سالهای اول و دوم نیروی هوایی و نیروی دریایی در یک سرشماری بدون نام اظهار کرده اند که در سال تحصیلی گذشته مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. رقمی که سه سال قبل 507 نفر بود.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: