“ایستاده بر یخ”: گزارش گروه بین المللی بحران از سومین سال اجرای برجام
۲ بهمن ۱۳۹۷
تظاهرات کارمندان دولت فدرال آمریکا
۲ بهمن ۱۳۹۷
 

گزارشی از وضعیت زندگی کارکنان TSA در آمریکا بعد از تعطیلی دولت

کار اجباری بدون حقوق

وضعیت زندگی کارمندان دولتی در زمان تعطیلی دولت
 
 
 

 

تعطیلی دولت آمریکا بدون اینکه پایانی برای آن متصور باشیم، رسما وارد هفته چهارم خود شده است. بیش از 800 هزار نیروی دولتی به خاطر جنگ بین دموکرات ها و جمهوریخواهان بدون حقوق مانده اند. در این گزارش ، گزارشگر به آتلانتا می رود تا با یکی از افسران TSA (اداره امنیت حمل و نقل ایالات متحده آمریکا) که در آستانه از دست دادن همه چیز است دیدار کند، و با کارکنان دولتی در یک تجمع اعتراضی در واشنگتن دیدار می کند که همه یک مطالبه را از قانون گذاران دارند: «کارتان را انجام دهید.»

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: