preloder
همسفر شراب (قسمت چهاردهم-بخش اول)
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
دندان درد
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

گزارشی از وضعیت زندگی بی خانمانان آمریکا در روزهای یخبندان

در جستجوی پناهگاه

بی خانمان های آمریکا سرمای قطبی را چگونه سپری کردند؟

 

 

بی خانمان ها در سرمای شدید آمریکا با شرایط بدی روبرو هستند

 

 

اسکان بی خانمان ها در کلیساها برای فرار از سرمای شدید در آمریکا

 

 

فعالیت 24 ساعته پناهگاه های آمریکا برای استقرار بی خانمان ها در زمان طوفان قطبی

 

 
 
آخرین ویدئوها: