فرهنگ آمریکایی در محیط دانشگاه
19 فوریه 2019
مزایای کاری
19 فوریه 2019

همسفر شراب (قسمت پانزدهم- و تو چه می‌دانی مالیات چیست؟)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
نامه‌ای به دستم می‌رسد از دانشگاه که تویش جزئیات حقوق‌هایی که گرفته‌ام نوشته شده. سال‌نامهٔ مالیاتی را باید پر کرد و فرستاد. یک مشت کاغذ بی‌سر و ته و نامفهوم که برایش کارگاه می‌گذارند تا ملت بفهمند چه را در کجا بگذارند که تهش هم کسی چیزی دستگیرش نمی‌شود. آخرش هم این هست که اگر دولت تشخیص بدهد، بخشی از مالیات گرفته‌شده را پس می‌دهد.

بحث را کش ندهم بهتر است، چون چیزی جز سردرد ندارد. مثلاً این که من یادم رفت بخشی از مدارک را ضمیمه کنم و به همین خاطر به جای طلب‌کار بودن بدهکارم کردند آن هم نزدیک هزار دلار. بعدش هم وقتی به مرکزشان زنگ زدم، شیرین پنجاه دقیقه پشت خط بودم و بعدش گفتند این کن و آن کن که هنوز بعد از چند ماه خبری ازش نشده است.

این مالیات قصهٔ خودش را دارد. هر پولی که به ما می‌رسد کلی مالیات‌گیری‌شده و چلانده‌شده است. بعدش باید نامه بزنیم و هزار جور کاغذبازی که مثلاً ثابت کنیم فلان پول برای رفتن به فلان همایش بوده یا از این جور چیزها و حالا باید بروی این که حقت را بگیری.

مطالب مرتبط

همسفر شراب (قسمت پانزدهم- و تو چه می‌دانی مالیات چیست؟)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
نامه‌ای به دستم می‌رسد از دانشگاه که تویش جزئیات حقوق‌هایی که گرفته‌ام نوشته شده. سال‌نامهٔ مالیاتی را باید پر کرد و فرستاد. یک مشت کاغذ بی‌سر و ته و نامفهوم که برایش کارگاه می‌گذارند تا ملت بفهمند چه را در کجا بگذارند که تهش هم کسی چیزی دستگیرش نمی‌شود. آخرش هم این هست که اگر دولت تشخیص بدهد، بخشی از مالیات گرفته‌شده را پس می‌دهد.

بحث را کش ندهم بهتر است، چون چیزی جز سردرد ندارد. مثلاً این که من یادم رفت بخشی از مدارک را ضمیمه کنم و به همین خاطر به جای طلب‌کار بودن بدهکارم کردند آن هم نزدیک هزار دلار. بعدش هم وقتی به مرکزشان زنگ زدم، شیرین پنجاه دقیقه پشت خط بودم و بعدش گفتند این کن و آن کن که هنوز بعد از چند ماه خبری ازش نشده است.

این مالیات قصهٔ خودش را دارد. هر پولی که به ما می‌رسد کلی مالیات‌گیری‌شده و چلانده‌شده است. بعدش باید نامه بزنیم و هزار جور کاغذبازی که مثلاً ثابت کنیم فلان پول برای رفتن به فلان همایش بوده یا از این جور چیزها و حالا باید بروی این که حقت را بگیری.

مطالب مرتبطآخرین مطالب