کاریکاتوری از MARSHALL RAMSEY که به موضوع تعطیلی دولت آمریکا و مشکلات کارمندان دولت اشاره دارد
14 فوریه 2019
کاریکاتوری از CHRIS BRITT که به موضوع تعطیلی دولت آمریکا و معطل ماندن کارمندان دولت اشاره دارد
14 فوریه 2019

همسفر شراب (قسمت دوازدهم- عید آمده دوباره شادی و خنده)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
کریسمس همهٔ دانشگاه تعطیل است. آدم به عقل این‌ها شک می‌کند که چرا این موقع عید می‌گیرند. این‌هایی که کم‌کم رنگ و بویی از دین هم ندارند بیایند درست و حسابی عید بگیرند نه در این سرمای شدید. گرچه دقیقاً موقع نوروز خودمان کلاس‌های دانشگاه هفت روز تعطیل است ولی آن‌چیزی که رسماً عید است همین کریسمس است که استادم با آن همه پرکاری‌اش به ما خبر داد که تا اطلاع ثانوی دیگر به ایمیل‌ها جواب نمی‌دهد و می‌رود تفریح کند.

چند روزی را به پیاده‌روی در مسیر کناری رود هادسن می‌گذارنیم. جالب آن‌که این مسیر سبز کاملاً‌ برای پیاده‌روها و کاملاً‌ امن است. تا پل جرج واشنگتن می‌رویم. زیبایی طبیعت مسحور‌کننده است و چشم را جلب می‌کند. هر قدم که می‌روم به روح اجداد ایرانی‌مان صلوات می‌فرستم که نوروز را برای سال نویشان انتخاب کردند تا آدم برای یک تفریح ساده به لرزهٔ سرما گرفتار نشود.

مطالب مرتبط

همسفر شراب (قسمت دوازدهم- عید آمده دوباره شادی و خنده)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
کریسمس همهٔ دانشگاه تعطیل است. آدم به عقل این‌ها شک می‌کند که چرا این موقع عید می‌گیرند. این‌هایی که کم‌کم رنگ و بویی از دین هم ندارند بیایند درست و حسابی عید بگیرند نه در این سرمای شدید. گرچه دقیقاً موقع نوروز خودمان کلاس‌های دانشگاه هفت روز تعطیل است ولی آن‌چیزی که رسماً عید است همین کریسمس است که استادم با آن همه پرکاری‌اش به ما خبر داد که تا اطلاع ثانوی دیگر به ایمیل‌ها جواب نمی‌دهد و می‌رود تفریح کند.

چند روزی را به پیاده‌روی در مسیر کناری رود هادسن می‌گذارنیم. جالب آن‌که این مسیر سبز کاملاً‌ برای پیاده‌روها و کاملاً‌ امن است. تا پل جرج واشنگتن می‌رویم. زیبایی طبیعت مسحور‌کننده است و چشم را جلب می‌کند. هر قدم که می‌روم به روح اجداد ایرانی‌مان صلوات می‌فرستم که نوروز را برای سال نویشان انتخاب کردند تا آدم برای یک تفریح ساده به لرزهٔ سرما گرفتار نشود.

مطالب مرتبطآخرین مطالب