فرزندان بومرنگی
10 فوریه 2019
الیزابت وارن، سناتور دموکرات: احتمال دارد دونالد ترامپ تا قبل از انتخابات به زندان بیفتد
11 فوریه 2019

هزینه های مالیاتی در فیش حقوقی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
خوب راستش من در مورد مالیات کمی اشتباه می کردم چون گمان می کردم که بیشتر کسریهای حقوق من مالیات است. ولی امروز در سر کار برای اولین بار فیش حقوقیم را دقیق مطالعه کردم و دیدم به غیر از مالیات اقلام دیگری هم هست که از حقوقم کسر می شود.

معمولا در امریکا هیچ کسی در مورد حقوق خودش با کسی صحبت نمی کند ولی چون شما من را نمی شناسید اشکالی ندارد که ریز دریافتیم را برایتان بنویسم چون این طوری لااقل یک مثال خوب برایتان خواهم بود.

حقوق ما هر دو هفته یکبار پرداخت می شود که در واقع 26 بار در هر سال است چون هر سال 52 هفته است. بنابراین برای اینکه مبلغ سالیانه هر قلم را بدست بیاوریم باید آن را در 26 ضرب کنیم.

اقلام حقوق و کسری من در هر پرداخت و سالیانه به شرح زیر می باشد:
1- حقوق دو هفتگی= 3565.38 که سالانه می شود 92699.88

حالا کسریها:
1- سوشیال سکوریتی دو هفتگی = 220.25 که سالیانه می شود 5726.5
2- medicare یا بیمه درمانی دو هفتگی = 51.51 که سالیانه می شود 1339.26
3- مالیات فدرال دو هفتگی = 407.61 که سالیانه می شود 10597.86
4- بیمه دندانپزشکی دو هفتگی = 9 که سالیانه می شود 156
5- مالیات ایالتی کلیفرنیا دو هفتگی = 136.25 که سالیانه می شود 3542.5
6- از کار افتادگی کلیفرنیا دو هفتگی = 53.29 که سالیانه می شود 1385.54
7- بیمه چشم پزشکی دو هفتگی = 4 که سالیانه می شود 104
8- بیمه بازنشستگی یا 401K دو هفتگی = 356.54 که سالیانه می شود 9270.04
مجموع کسری در هر دو هفته می شود 1238.45 که سالیانه می شود 32199.7
خالص دریافتی هر دو هفته می شود 2326.93 که سالیانه می شود 60500.18 که البته در آخر سال حدود 5 هزار دلار از آن کسر و به مالیات اضافه می شود.

مجموع مالیاتهای دو هفته می شود 543.86 که سالیانه می شود 14140.36 بعلاوه حدود 5 هزار دلار تکس ریترن که در مجموع می شود 19140.36 که دو سال و نیم آن می شود حدود 57421.08

من به اشتباه گفتم هشتاد هزار دلار و تخمینم بیست هزار دلار بیشتر از واقعیت بود. چون گمان می کردم که سوشیال سکوریتی هم جزو مالیات است.

در ضمن بیمه بازنشستگی پس انداز می شود و در سن 55 سالگی می توانم آن را پس بگیرم و یا ماهانه دریافت کنم. در مورد جزئیات آن هم اجازه بدهید که بعدا به درون سایت آن بروم و جزئیاتش را بنویسم.

مطالب مرتبط

هزینه های مالیاتی در فیش حقوقی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
خوب راستش من در مورد مالیات کمی اشتباه می کردم چون گمان می کردم که بیشتر کسریهای حقوق من مالیات است. ولی امروز در سر کار برای اولین بار فیش حقوقیم را دقیق مطالعه کردم و دیدم به غیر از مالیات اقلام دیگری هم هست که از حقوقم کسر می شود.

معمولا در امریکا هیچ کسی در مورد حقوق خودش با کسی صحبت نمی کند ولی چون شما من را نمی شناسید اشکالی ندارد که ریز دریافتیم را برایتان بنویسم چون این طوری لااقل یک مثال خوب برایتان خواهم بود.

حقوق ما هر دو هفته یکبار پرداخت می شود که در واقع 26 بار در هر سال است چون هر سال 52 هفته است. بنابراین برای اینکه مبلغ سالیانه هر قلم را بدست بیاوریم باید آن را در 26 ضرب کنیم.

اقلام حقوق و کسری من در هر پرداخت و سالیانه به شرح زیر می باشد:
1- حقوق دو هفتگی= 3565.38 که سالانه می شود 92699.88

حالا کسریها:
1- سوشیال سکوریتی دو هفتگی = 220.25 که سالیانه می شود 5726.5
2- medicare یا بیمه درمانی دو هفتگی = 51.51 که سالیانه می شود 1339.26
3- مالیات فدرال دو هفتگی = 407.61 که سالیانه می شود 10597.86
4- بیمه دندانپزشکی دو هفتگی = 9 که سالیانه می شود 156
5- مالیات ایالتی کلیفرنیا دو هفتگی = 136.25 که سالیانه می شود 3542.5
6- از کار افتادگی کلیفرنیا دو هفتگی = 53.29 که سالیانه می شود 1385.54
7- بیمه چشم پزشکی دو هفتگی = 4 که سالیانه می شود 104
8- بیمه بازنشستگی یا 401K دو هفتگی = 356.54 که سالیانه می شود 9270.04
مجموع کسری در هر دو هفته می شود 1238.45 که سالیانه می شود 32199.7
خالص دریافتی هر دو هفته می شود 2326.93 که سالیانه می شود 60500.18 که البته در آخر سال حدود 5 هزار دلار از آن کسر و به مالیات اضافه می شود.

مجموع مالیاتهای دو هفته می شود 543.86 که سالیانه می شود 14140.36 بعلاوه حدود 5 هزار دلار تکس ریترن که در مجموع می شود 19140.36 که دو سال و نیم آن می شود حدود 57421.08

من به اشتباه گفتم هشتاد هزار دلار و تخمینم بیست هزار دلار بیشتر از واقعیت بود. چون گمان می کردم که سوشیال سکوریتی هم جزو مالیات است.

در ضمن بیمه بازنشستگی پس انداز می شود و در سن 55 سالگی می توانم آن را پس بگیرم و یا ماهانه دریافت کنم. در مورد جزئیات آن هم اجازه بدهید که بعدا به درون سایت آن بروم و جزئیاتش را بنویسم.

مطالب مرتبط