همسفر شراب (قسمت دهم- ما برای وصل کردن آمدیم)
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
آمریکا خارج از حباب ایرانی‌زدگی!(قسمت سوم)
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
اخبار و رویدادهای جاری

عفو بین‌الملل: سیاست ترامپ در قبال پناهجویان نقض حقوق بشر است

منبع : روزنامه گاردین
تاریخ انتشار: 13 بهمن1397
به نقل از روزنامه گاردین، مارگارت هوانگ، رئیس عفو بین‌الملل در آمریکا اعلام کرد سیاست «ماندن در مکزیک» دولت ترامپ با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان، بویژه آن‌هایی که از مرز جنوبی وارد این کشور می‌شوند، غیرقانونی و نقض حقوق بشر است.

بر اساس قانون، آمریکا ملزم است به پناهجویان اجازه دهد تا درخواست پناهندگی خود را تنظیم و ارسال کنند؛ با این حال دولت ترامپ سیاست‌هایی را در پیش گرفته که مانع از انجام چنین روندی می‌شود. از جمله این سیاست‌ها می‌توان از استقرار ماموران گشت مرزی و گمرک در مرز‌های بین المللی این کشور برای گرفتن مدراک از مسافران قبل از رسیدن آن‌ها به درگاه ورودی مرزی نام برد.

مدیر اجرایی عفو بین‌الملل آمریکا این هفته به روزنامه گاردین اعلام کرد: اول و مهمتر از همه، این سیاست، نقض قوانین بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر است. اگر آمریکا متوجه شود که شخصی ترس زیادی از تحت پیگیرد قرار گرفتن دارد، نمی‌توانید آن فرد را به جای دیگری بفرستید. در نتیجه وظیفه این کشور خواهد بود که از آن فرد حفاظت کند، نه اینکه او را به جای دیگر تحویل دهد.

هوانگ به یک نامه غیررسمی که ماه گذشته از وزارت امنیت میهن آمریکا درز پیدا کرده بود، اشاره کرد و گفت که این سند حاکی از نیت دولت ترامپ برای آسیب رساندن به کودکان و والدین مهاجر به منظور جلوگیری از ورود آن‌ها به آمریکا است. رئیس سازمان عفو بین الملل گفت: به نظر می‌رسد جدیدترین سیاست دولت ترامپ، گسترش تلاش‌های قبلی برای قطع راه‌های قانونی ورود مهاجران به آمریکا است.

وی افزود: این اقدامات در واقع کل سیستم را به سمت هرج و مرج می‌برد. به نظر می‌رسد که دولت آمریکا می‌گوید بذارید مسائل اینقدر پیچیده و گیج کننده شود تا مانع از ورود افراد به کشور شده و اگر آن‌ها باز هم تلاش کنند ما این روند را برای آن‌ها مشکلتر می‌کنیم و کاری می‌کنیم که آن‌ها احساس درماندگی کنند.

گزارشی از : باشگاه خبرنگاران جوان

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای جاری

عفو بین‌الملل: سیاست ترامپ در قبال پناهجویان نقض حقوق بشر است

منبع : روزنامه گاردین
تاریخ انتشار: 13 بهمن1397
به نقل از روزنامه گاردین، مارگارت هوانگ، رئیس عفو بین‌الملل در آمریکا اعلام کرد سیاست «ماندن در مکزیک» دولت ترامپ با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان، بویژه آن‌هایی که از مرز جنوبی وارد این کشور می‌شوند، غیرقانونی و نقض حقوق بشر است.

بر اساس قانون، آمریکا ملزم است به پناهجویان اجازه دهد تا درخواست پناهندگی خود را تنظیم و ارسال کنند؛ با این حال دولت ترامپ سیاست‌هایی را در پیش گرفته که مانع از انجام چنین روندی می‌شود. از جمله این سیاست‌ها می‌توان از استقرار ماموران گشت مرزی و گمرک در مرز‌های بین المللی این کشور برای گرفتن مدراک از مسافران قبل از رسیدن آن‌ها به درگاه ورودی مرزی نام برد.

مدیر اجرایی عفو بین‌الملل آمریکا این هفته به روزنامه گاردین اعلام کرد: اول و مهمتر از همه، این سیاست، نقض قوانین بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر است. اگر آمریکا متوجه شود که شخصی ترس زیادی از تحت پیگیرد قرار گرفتن دارد، نمی‌توانید آن فرد را به جای دیگری بفرستید. در نتیجه وظیفه این کشور خواهد بود که از آن فرد حفاظت کند، نه اینکه او را به جای دیگر تحویل دهد.

هوانگ به یک نامه غیررسمی که ماه گذشته از وزارت امنیت میهن آمریکا درز پیدا کرده بود، اشاره کرد و گفت که این سند حاکی از نیت دولت ترامپ برای آسیب رساندن به کودکان و والدین مهاجر به منظور جلوگیری از ورود آن‌ها به آمریکا است. رئیس سازمان عفو بین الملل گفت: به نظر می‌رسد جدیدترین سیاست دولت ترامپ، گسترش تلاش‌های قبلی برای قطع راه‌های قانونی ورود مهاجران به آمریکا است.

وی افزود: این اقدامات در واقع کل سیستم را به سمت هرج و مرج می‌برد. به نظر می‌رسد که دولت آمریکا می‌گوید بذارید مسائل اینقدر پیچیده و گیج کننده شود تا مانع از ورود افراد به کشور شده و اگر آن‌ها باز هم تلاش کنند ما این روند را برای آن‌ها مشکلتر می‌کنیم و کاری می‌کنیم که آن‌ها احساس درماندگی کنند.

گزارشی از : باشگاه خبرنگاران جوان

مطالب مرتبط