مدارس حقوق آمریکا دانشجویانشان را عمداً می اندازند !
۱۴ بهمن ۱۳۹۷
دلیل اعتراضات معلمان لس آنجس چیست ؟
۱۴ بهمن ۱۳۹۷
 

طرح جدید کنگره آمریکا برای سربازی اجباری زنان

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

کنگره آمریکا در صدد تصویب طرحی ست که در پی آن زنان هم مانند مردان باید به دوره خدمت اجباری را سپری کنند . همکنون مردان 18 تا 25 ساله باید خود را برای سپری کردن دوره خدمت اجباری معرفی کنند ، براساس این طرح زنان نیز باید یک دوره خدمت اجباری را سپری کنند که می تواند شامل خدمات درمانی ، تدریس و دوره سربازی باشد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: