مستند خیابان مال کیست؟
3 فوریه 2019
چرا بیشتر ساکنین نیویورک خودروی شخصی ندارند؟
4 فوریه 2019
 

گزارشی از زندگی خانواده های پرجمعیت آمریکا

سفر خانواده 21 نفره بیتس به نیویورک

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 

 

 

در این ویدئو گزارشگر شبکه abc آمریکا با خانواده پرجمعیت و 21 نفره آمریکایی (خانواده بیتس) همراه میشود تا سبک زندگی آن ها را بررسی کند . او در این ویدئو با این خانواده در سفر به نیویورک همراه میشود .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: