preloder
گزارش time از نامزدهای اصلی انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا
۱۴ بهمن ۱۳۹۷
مستند خیابان مال کیست؟
۱۴ بهمن ۱۳۹۷
 

شبکه NBC گزارش می دهد

افزایش نگرانی ها از سربه فلک کشیدن قیمت انسولین در آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

افزایش قیمت دو برابری انسولین در سال های اخیر و از طرفی کمیاب شدن آن در شهر های آمریکا، آمریکایی ها را وادار به خرید این دارو از شهرهای مکزیک کرده است .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: