تحویل بار در درب خروجی هواپیما!
۲۱ بهمن ۱۳۹۷
فرزندان بومرنگی
۲۱ بهمن ۱۳۹۷

خرج برف‌روبی در یک ایالت امریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
وزارت راه ایالت آیوا در هر زمستان، ۲۰۰ هزار تن نمک را برای شرایط برف و یخبندان استفاده می‌کند. هزینه‌ی هر تن نمک حدود ۶۷ دلار است، یعنی برف‌ها در هر زمستان، ۱۳.۵ میلیون دلار (۶۰ میلیارد تومان) فقط برای نمک‌پاشی خرج روی دست این ایالت می‌گذارند. با این حال در دماهای پایین نمک نیز کارگر نیست و اثر زیادی ندارد.

در هر زمستان بطور متوسط، ۳۲ تا ۳۴ اینچ برف در ایالت می‌بارد. اگر وزن برف در هر فوت مربع را ۸ پوند در نظر بگیریم (این وزن بین ۶ تا ۱۲ پوند متغیر است) بدان معناست که هر برف‌روب بصورت سالانه، ۱۸۷۰۰ تن برف را پارو می‌کند. در کل ایالت، هر سال ۱۸.۵ میلیون تن برف پارو می‌شود.

برای مقایسه، جهت ساخت کانال پاناما در ۳۳ سال پیش، ۴۰۰ میلیون تن خاک و سنگ برداشته شد. وزارت راه ایالت در هر ۲۱.۵ سال، این وزن از یخ را پارو می‌کند!

مطالب مرتبط

خرج برف‌روبی در یک ایالت امریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
وزارت راه ایالت آیوا در هر زمستان، ۲۰۰ هزار تن نمک را برای شرایط برف و یخبندان استفاده می‌کند. هزینه‌ی هر تن نمک حدود ۶۷ دلار است، یعنی برف‌ها در هر زمستان، ۱۳.۵ میلیون دلار (۶۰ میلیارد تومان) فقط برای نمک‌پاشی خرج روی دست این ایالت می‌گذارند. با این حال در دماهای پایین نمک نیز کارگر نیست و اثر زیادی ندارد.

در هر زمستان بطور متوسط، ۳۲ تا ۳۴ اینچ برف در ایالت می‌بارد. اگر وزن برف در هر فوت مربع را ۸ پوند در نظر بگیریم (این وزن بین ۶ تا ۱۲ پوند متغیر است) بدان معناست که هر برف‌روب بصورت سالانه، ۱۸۷۰۰ تن برف را پارو می‌کند. در کل ایالت، هر سال ۱۸.۵ میلیون تن برف پارو می‌شود.

برای مقایسه، جهت ساخت کانال پاناما در ۳۳ سال پیش، ۴۰۰ میلیون تن خاک و سنگ برداشته شد. وزارت راه ایالت در هر ۲۱.۵ سال، این وزن از یخ را پارو می‌کند!

مطالب مرتبطآخرین مطالب