ازدواج ۱۳ هزار کودک در طول یک سال در آمریکا
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
فرهنگ آمریکایی در محیط دانشگاه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

خراب شدن یک زندگی بر اثر ممنوعیت فاحشگی در امریکا!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
چند وقت پیش مطلع شدم که یک اتفاق ناگوار برای یک دانشجوی ایرانی در امریکا افتاده. این فرد که مجرد بوده، به سایت‌های جنسی مراجعه می‌کند و با دختری قرار می‌گذارد و بنا می‌شود به خانه‌ی آن دختر برود و با پرداخت پول با وی ارتباط برقرار کند.

وقتی وارد می‌شود، پلیس بر سر او می‌ریزد و بازداشتش می‌کند. یعنی یا آن سایت طعمه‌ی پلیس بوده یا بالاخره به نحوی مطلع شده بودند.

بعد هم عکس این جوان به همراه چند نفر دیگر را به عنوان مجرم جنسی منتشر می‌کنند و دانشگاه او را اخراج می‌کند. یعنی به همین راحتی زندگی و آبروی یک فرد خراب می‌شود. خدا برای هیچ کسی نیاورد.

این جوان شانس آورده که تجربه نداشته و وسیله‌ی حفاظت از ارتباط جنسی را به همراه نبرده که به عنوان مدرک جرم ضبط شود. به همین دلیل پس از مدتی از زندان آزاد می‌شود.

در اکثر شهرها و ایالت‌های کشور امریکا، پرداخت پول به فاحشه‌ها برای امر جنسی جرم تلقی می‌شود و تن‌فروشی نیز جرم است. تنها در برخی مناطق روستایی و شهرهای کوچک در نوادا، این کار قانونی است. نوادا ایالتی‌ست که شهر لاس‌وگاس در آن واقع است. شاید باورتان نشود اما فاحشگی در لاس‌وگاس هم غیر قانونی است!

مطالب مرتبط

خراب شدن یک زندگی بر اثر ممنوعیت فاحشگی در امریکا!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
چند وقت پیش مطلع شدم که یک اتفاق ناگوار برای یک دانشجوی ایرانی در امریکا افتاده. این فرد که مجرد بوده، به سایت‌های جنسی مراجعه می‌کند و با دختری قرار می‌گذارد و بنا می‌شود به خانه‌ی آن دختر برود و با پرداخت پول با وی ارتباط برقرار کند.

وقتی وارد می‌شود، پلیس بر سر او می‌ریزد و بازداشتش می‌کند. یعنی یا آن سایت طعمه‌ی پلیس بوده یا بالاخره به نحوی مطلع شده بودند.

بعد هم عکس این جوان به همراه چند نفر دیگر را به عنوان مجرم جنسی منتشر می‌کنند و دانشگاه او را اخراج می‌کند. یعنی به همین راحتی زندگی و آبروی یک فرد خراب می‌شود. خدا برای هیچ کسی نیاورد.

این جوان شانس آورده که تجربه نداشته و وسیله‌ی حفاظت از ارتباط جنسی را به همراه نبرده که به عنوان مدرک جرم ضبط شود. به همین دلیل پس از مدتی از زندان آزاد می‌شود.

در اکثر شهرها و ایالت‌های کشور امریکا، پرداخت پول به فاحشه‌ها برای امر جنسی جرم تلقی می‌شود و تن‌فروشی نیز جرم است. تنها در برخی مناطق روستایی و شهرهای کوچک در نوادا، این کار قانونی است. نوادا ایالتی‌ست که شهر لاس‌وگاس در آن واقع است. شاید باورتان نشود اما فاحشگی در لاس‌وگاس هم غیر قانونی است!

مطالب مرتبطآخرین مطالب