همسفر شراب (قسمت چهاردهم-بخش سوم)
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
خراب شدن یک زندگی بر اثر ممنوعیت فاحشگی در امریکا!
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

ازدواج 13 هزار کودک در طول یک سال در آمریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
ظرف ١٥ سال گذشته بيش از ٢٠٠ هزار كودک در آمريكا ازدواج كرده‌اند و البته تصور مى شود آمار واقعى بيش از اين ارقام باشد!

تنها ١٤ درصد از اين افراد با كسانى كه خود زير سن قانونى بودند ازدواج كرده بود. سه دختر ١٠ ساله كم‌سن‌ترين عروس‌ها بودند كه با دامادهايى ٢٤، ٢٥ و ٣١ ساله ازدواج كرده بودند.

كم‌سن‌ترين داماد نيز پسرى ١١ ساله بود و با خانمى ٢٧ ساله ازدواج كرده بود. در اين ميان ازدواج دخترى ١٤ ساله با پيرمردى ٧٤ ساله نيز به چشم مى‌خورد.

ازدواج كودكان معمولاً در ميان قشر فقير جامعه آمريكا ديده مى‌شود. هرچند در اغلب ايالات سن قانونى ازدواج بالاى ١٨ سال است، ولى قوانين هر ايالت شرايط استثنايى مثل رضايت والدين، باردارى و ... در نظر گرفته است.

مطالب مرتبط

ازدواج 13 هزار کودک در طول یک سال در آمریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
ظرف ١٥ سال گذشته بيش از ٢٠٠ هزار كودک در آمريكا ازدواج كرده‌اند و البته تصور مى شود آمار واقعى بيش از اين ارقام باشد!

تنها ١٤ درصد از اين افراد با كسانى كه خود زير سن قانونى بودند ازدواج كرده بود. سه دختر ١٠ ساله كم‌سن‌ترين عروس‌ها بودند كه با دامادهايى ٢٤، ٢٥ و ٣١ ساله ازدواج كرده بودند.

كم‌سن‌ترين داماد نيز پسرى ١١ ساله بود و با خانمى ٢٧ ساله ازدواج كرده بود. در اين ميان ازدواج دخترى ١٤ ساله با پيرمردى ٧٤ ساله نيز به چشم مى‌خورد.

ازدواج كودكان معمولاً در ميان قشر فقير جامعه آمريكا ديده مى‌شود. هرچند در اغلب ايالات سن قانونى ازدواج بالاى ١٨ سال است، ولى قوانين هر ايالت شرايط استثنايى مثل رضايت والدين، باردارى و ... در نظر گرفته است.

مطالب مرتبطآخرین مطالب