لس آنجلس ، دارنده ی مقام اول بدترین ترافیک جهان!
۶ دی ۱۳۹۷
کاریکاتوری از Joe Heller ، که به شیوع مخدر های داریویی در آمریکا اشاره دارد. از دید کاریکاتوریست گوریل به عنوان نماد شیوع مصرف مخدرهای دارویی است و عمو سام نماد آمریکا که میگوید برای درد کمرم نیاز به مخدر دارویی دارم و از طرفی این مخدر ها باعث درد کمرم شده اند.
۶ دی ۱۳۹۷
 

6 واقعیت در مورد طرح SNAP (کوپن غذا) در آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

دولت ترامپ در حال ارائه لایحه ای برای کشاورزی در سال جدید است که در آن SNAP یا همان کوپن های غذایی را مدنظر قرار داده است.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها:
 

 
 

ارسال نظرات

avatar