نیویورک تایمز بررسی می کند: مفهوم رویای آمریکایی چیست ؟
6 ژانویه 2019
بحران خشونت های مسلحانه در آمریکا به روایت آمار
7 ژانویه 2019
 

گزارش BBC از نژادپرستی سفیدپوستان آمریکا

درون ذهن آمریکای سفید چه میگذرد؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

در این ویدئو گزارشی از BBC را مشاهده می کنید که گزارشگر به میان سفید پوستان و سیاه پوستان آمریکایی میرود و نحوه زندگی و تفکر آنها را مورد بررسی قرار میدهد .


 
 
آخرین ویدئوها: