نیویورک تایمز بررسی می کند: مفهوم رویای آمریکایی چیست ؟
۱۳۹۷-۱۰-۱۶
بحران خشونت های مسلحانه در آمریکا به روایت آمار
۱۳۹۷-۱۰-۱۷
 

گزارش BBC از نژادپرستی سفیدپوستان آمریکا

درون ذهن آمریکای سفید چه میگذرد؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

در این ویدئو گزارشی از BBC را مشاهده می کنید که گزارشگر به میان سفید پوستان و سیاه پوستان آمریکایی میرود و نحوه زندگی و تفکر آنها را مورد بررسی قرار میدهد .


 
 
آخرین ویدئوها: