قسمت ششم مجموعه تاریخ آمریکا :مالیات ها و قاچاق؛ مقدمه ای بر انقلاب آمریکایی
۱۳۹۷-۱۰-۲۱
ما آب آشامیدنی سالم برای مصرف روزانه نداریم
۱۳۹۷-۱۰-۲۲
 

چرا دولت آمریکا نمی تواند مسئله فقرایش را برطرف کند؟

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

چرا دولت آمریکا نمی تواند مسئله فقر را در کشور خود برطرف کند؟ آیا با مشکل عدم بوجه و پول کافی روبروست؟ آیا عدم برنامه ریزی و بی کفایتی مسئولین دولت هست که منجر به ادامه وضعیت فقر در این کشور شده؟ در این ویدئو نظر شهروندان آمریکایی را در این مورد ببینید.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: