قسمت ششم مجموعه تاریخ آمریکا :مالیات ها و قاچاق؛ مقدمه ای بر انقلاب آمریکایی
۲۱ دی ۱۳۹۷
ما آب آشامیدنی سالم برای مصرف روزانه نداریم
۲۲ دی ۱۳۹۷
 

چرا دولت آمریکا نمی تواند مسئله فقرایش را برطرف کند؟

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

چرا دولت آمریکا نمی تواند مسئله فقر را در کشور خود برطرف کند؟ آیا با مشکل عدم بوجه و پول کافی روبروست؟ آیا عدم برنامه ریزی و بی کفایتی مسئولین دولت هست که منجر به ادامه وضعیت فقر در این کشور شده؟ در این ویدئو نظر شهروندان آمریکایی را در این مورد ببینید.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: