کاریکاتوری از Dane Granlund, که به موضوع مرگ و میر ناشی از سو مصرف و اُوِر دوز مواد مواد مخدر اشاره می کند.
26 دسامبر 2018
کاریکاتوری از Benson Priests , که به فساد اخلاقی کشیشان اشاره دارد
26 دسامبر 2018
 

گزارش شبکه CBS از وضعیت زیرساخت های فرسوده آمریکا

هزینه ی بهبود زیرساخت های فرسوده ی آمریکا از کجا تامین شود؟

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

شبکه CBS آمریکا در گزارشی به ساختار وضعیت زیرساخت های فرسوده ی این کشور پرداخته و مبالغ و هزینه های بهبود وضعیت زیرساخت های فرسوده را مورد بررسی قرار داده است.


 
 
آخرین ویدئوها: