preloder
لحظه انفجار مهیب مخزن گاز در ایالت ویسکانسین
۸ دی ۱۳۹۷
سال ۲۰۱۸ در ۱۰۰ ثانیه از دیدگاه گاردین
۸ دی ۱۳۹۷
 

هر آنچه لازم است در خصوص بازرسی از کمیته ی تحلیف ترامپ بدانید

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

دادستان های فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره این مساله هستند که آیا کمیته مراسم تحلیف ترامپ از بخشی از منابع مالی کسب شده از سوی کمک کنندگان سوء استفاده کرده است یا نه.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: