فراز و فرود ساخت پناهگاه های هسته ای در آمریکا
۲ دی ۱۳۹۷
تحصیل در آمریکا چقدر هزینه دارد؟ آیا همه از پس پرداخت هزینه های تحصیل بر می آیند؟
۲ دی ۱۳۹۷
 

محبوبیت ریش گذاشتن در آمریکا

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

گزارشی که توسط سیمونز انجام شده نشان می دهد که به طور تخمینی 20 درصد از مردان در امریکا ریش دارند. این رقم در سال 2009 14 درصد بوده است. اما ریش در طول تاریخ همیشه هم محبوب نبوده و براساس مستندات تاریخی این عدم محبوبیت دلایلی داشته است. در این ویدئو بطور مختصر به آن پرداخته شده است .


 

آخرین ویدئوها: