فراز و فرود ساخت پناهگاه های هسته ای در آمریکا
23 دسامبر 2018
تحصیل در آمریکا چقدر هزینه دارد؟ آیا همه از پس پرداخت هزینه های تحصیل بر می آیند؟
24 دسامبر 2018
 

محبوبیت ریش گذاشتن در آمریکا

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

گزارشی که توسط سیمونز انجام شده نشان می دهد که به طور تخمینی 20 درصد از مردان در امریکا ریش دارند. این رقم در سال 2009 14 درصد بوده است. اما ریش در طول تاریخ همیشه هم محبوب نبوده و براساس مستندات تاریخی این عدم محبوبیت دلایلی داشته است. در این ویدئو بطور مختصر به آن پرداخته شده است .


 

آخرین ویدئوها: