کاریکاتوری از Drew Sheneman که به وضعیت اقتصادی نامناسب معلمان در آمریکا اشاره دارد.
۱۱ دی ۱۳۹۷
کاریکاتوری از Tom Stiglich که به تیراندازی های دسته جمعی در آمریکا اشاره دارد.
۱۱ دی ۱۳۹۷
 

مال ها و فروشگاه های بزرگ آمریکا در حال تعطیلی!

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

از دهۀ 1950، مراکز خرید، عضو همیشگیِ چشم‌اندازهای امریکا شدند. اما با شهرتِ روزافزونِ خرید آنلاین، مراکز خریدِ سرتاسر کشور به‌سختی به فعالیتِ خود ادامه می‌دهند و حتی تعطیل می‌شوند. مارک استراسمَن دربارۀ این موضوع گزارش می‌دهد که چگونه یک کارآفرین راهی جدید برای شکارِ مشتریان پیدا کرده است.


 
 
آخرین ویدئوها: