زندگی زیرزمینی لاس وگاس
۱۳۹۷-۱۰-۲۳
گزارشی از شبکه PBS : رویای آمریکایی زنده است اما نه بر همه !
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
 

قطع حقوق 800000 کارمند در پی تعطیلی دولت آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

پس از گذشت سه هفته از تعطیلی دولت آمریکا ، 800000 هزار کارمند بعلت عدم دریافت حقوق دست به اعتصاب زدند .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: