تعداد دروغ های ترامپ در سخنرانی مربوط به مهاجران : هر ۳۴ ثانیه یک دروغ و ادعای خلاف واقع !
۲۷ دی ۱۳۹۷
مستند ایالات نامتحده آمریکا (قسمت دوم)
۲۷ دی ۱۳۹۷
 

قسمت هفتم مجموعه تاریخ آمریکا

پیروز انقلاب آمریکایی چه کسی بود؟

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 
 

 

 

در این قسمت جان گرین انقلاب امریکایی و جنگ انقلابی را برای شما توضیح خواهد داد. هرچند فهم این نکته سخت است، ولی این دو مساله با یکدیگر متفاوت اند. به هر حال جان در مورد نبردهای اصلی رخ داده در جنگ مذکور و استراتژی های اتخاذ شده توسط هر دو طرف جنگ برای شما توضیح خواهد داد. همه می دانند که این جنگ چه منفعتی برای پدران بنیانگذار امریکا داشته، خب آنها را به پدران بنیانگذار تبدیل کرده! اما انقلاب برای مردم عادی به چه منزله ای بود؟ برای مردان سفیدپوست مَلّاک خوب بود. آنها حقوقی را دریافت کردند که باعث شد جایگاه شان از حد یک شهروند مستعمرات بریتانیا ترفیع پیدا کند. جنگ و انقلاب برای دیگران، دستاوردهای کوتاه مدت مشخصی نداشت. تغییری در حقوق زنان ایجاد نشد و برده ها همچنان برده ماندند. همانطور که سفیدپوستان عوام و فقیر همچنان فقیر و ضعیف بودند. واقعیت اینجاست که خیلی طول کشید تا دموکراسی نهادینه شود و اینگونه نبود که حقوقی همچون حیات، آزادی و در جستجوی شادی بودن فورا به کسانی که حالا اسمشان امریکایی بود عرضه شود.

 
 
آخرین ویدئوها: