آیا درآمد در آمریکا برای گذران امور زندگی کافی است؟
۲ دی ۱۳۹۷
محبوبیت ریش گذاشتن در آمریکا
۲ دی ۱۳۹۷
 

فراز و فرود ساخت پناهگاه های هسته ای در آمریکا

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

در دهه های قبل از 1950 رسانه های آمریکایی فضای شهری را برای آخرالزمان هسته ای که در دهه ی 1950 و 1960 اتفاق افتاد آماده کردند. خانه های امن اینچنینی، بخشی جدانشدنی از فرهنگ جنگ سردی بودند که در امریکا حاکم شده بود و وعده ی جایی را می داد که مردم در آن از شر اشعات رادیواکتیو در امان باشند. در این ویدئو سعی شده بطور مختصر به فراز و فرود پروژه ساخت خانه های امن را شرح دهد.


 
 
آخرین ویدئوها: